Kontakt a parkování

Správce sportoviště: Zdeněk Stibal, tel. 603 504 411, e-mail: zdenek.stibal@seznam.cz

Aplikační podpora: helpdesk@blue-pool.cz

Vhodná parkovací místa jsou vyznačena v mapě symbolem , sportovní hala je vyznačena na mapě červeně.


Fotografie - tělocvična